Frostisen Brukshundforening ble stiftet den 13. mai 2012. Styret består av Kommissar Frank Hanssen, Øistein Birkelund, Line Vestnes og Karin Birkelund.  

 

Hele grunntanken bak foreningen er å legge til rette for trening av hundeekvipasjer som vil og kan drive med brukshundarbeid. 

 

Med brukshund menes kort fortalt praktiske utdanninger eller konkurranseprogram som er egnet til å vise en hunds "bruksdugelighet". Typisk "det nordiske brukshundprogrammet" og RIK/IPO. Lydighet er en del av alle disse programmene. Det er også en naturlig del av en brukshunds liv og klarlegging av dens bruksdugelighet at den i relativt ung alder mentaltestes.

 

Våre medlemmer er bl.a. tilknyttet Norsk Kennel Klub gjennom sine respektive raseklubber, f.eks. Norsk Belgisk Fårehundklubb, Norsk Boxerklubb, Norsk Dobermannklubb, Norsk Retrieverklubb og Norsk Schaferhundklubb.

 

Vi langtidsleier ca. 3,5 daa av Skjomen IL like ved fotballbanen. Apellbanen ligger i naturskjønne omgivelser. For medlemmer er det tilgang på apportbukker og annet utstyr i brakka. Banen som sådan er åpen for alle som vil trene sin hund. Foruten medlemskontigenten betales en liten treningsavgift, enten i form av et mindre beløp eller i form av dugnadstimer. Banen kan på sommerstid leies for organisert aktivitet med hund.

 

 

 

 

 

Henvendelser kan rettes til:

 

frostisen@frostisen.no

 

Løpende informasjon er tilgjengelig på vår Facebook-gruppe. Send gjerne forespørsel om å bli medlem i gruppen dersom du vil holde deg orientert om våre aktiviteter m.m.