Frostisen Brukshundforening (FBHF) er en forening bestående av medlemmer av forskjellige raseklubber som samarbeider om å legge til rette for trening av brukshund i Narvik-området.

 

Medlemmene i FBHF driver med trening og konkurranse innen brukshundøvelsene, som bl.a. består av lydighet, spor, rundering, feltsøk m.m. Altså øvelser hvor hundene blir prøvd i sin søkslyst og - evne, sosiale trygghet og samarbeid med fører. Mye av bruken av hunder til samfunnsnyttige formål er basert på hundenes unike luktesans i kombinasjon med deres sosiale tilpasningsevne og fysikk. Hundene har det best når de blir stimulert til å arbeide med sin desidert viktigste sans. Det er det de er skapt for. Omkring 1/3 av hundens hjerne til enhver tid er engasjert med nesen og analyse av lukt.

 

På sommerstid trener medlemmene mye i Skjomen, hvor det er apellbane og store friluftsarealer tilgjengelig. Ikke langt fra apellbanen ligger isbreen Frostisen. Derav navnet Frostisen Brukshundforening. 

 

Som liten forening blir det ikke skapt noe uten positive støttespillere som ser verdien i å stimulere til at hunder brukes og at eiere trenes til å bidra til et samfunnsnyttig hundehold. Det er derfor viktig å få takket og synliggjort at det finnes slike positive virksomheter lokalt i Narvik. Virksomheter som på en eller annen måte støtter gode formål lokalt uten at reklameeffekten for dem selv nødvendigvis er enorm.